- advertentie -

Programmaraad

Programmaraad

De Programmaraad van Omroep Zeeland bestaat uit twaalf leden. De Programmaraad is zodanig samengesteld dat de belangrijkste in Zeeland voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen vertegenwoordigd zijn.

Vrije zetels
Een aantal leden hebben een “vrije zetel” en zijn niet verbonden aan een op provinciaal niveau werkzame organisatie. De leden van de Programmaraad zijn benoemd door Gedeputeerde Staten, op voordracht van de Raad van Toezicht.

Taak
De Programmaraad heeft als belangrijkste taak het vaststellen van het media-aanbod beleid en het (achteraf) toetsen van het media-aanbod aan het programmastatuut. De Programmaraad vergadert minimaal vier keer per jaar met de hoofdredacteur, de heer E. (Edwin) de Kort.
Contact: programmaraad@omroepzeeland.nl

 

De heer J.F.M. Bergen (voorzitter) Mevrouw A. Luscombe (vice-voorzitter)
Mevrouw J. la Gasse De heer E.R. van den Hooven
Mevrouw F. el Khattabi De heer J.J. de Koning
De heer A. van Meerkerk De heer F.A. Pieters
Mevrouw I. Pols Mevrouw M. van Rens
Mevrouw C. Vick De heer G. van Woudenberg
   

Bekijk ook: over omroep zeeland | geschiedenis | management | raad van toezicht

delen: